A A A

"Mieć wyobraźnię miłosierdzia" - finał


Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach na czele z grupą wolontariuszy „Tęcza” pod kierunkiem pani Jolanty Żarkowskiej oraz grupą „Charytatywni” kierowaną przez panią Bożenę Klamrę, zdobyło pierwsze miejsce w ramach małopolskiej akcji „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” za projekt "Skrawek nieba". Brzeszczańscy gimnazjaliści i ich nauczyciele, wśród których był również reżyser naszego spektaklu, ks. Mirosław Wądrzyk, wzięli udział w finale wojewódzkim, będącym podsumowaniem projektu, który miał miejsce w Krakowskiej Filharmonii 3 grudnia 2008r. Główną nagrodę, którą jest siedmiodniowa pielgrzymka do Rzymu (14-21.12.2008) dla 18 osób, odebrali m.in. z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawary oraz Metropolity Krakowskiego Ks. Kard. Stanisława Dziwisza.

W ramach zorganizowanego po raz kolejny przez Zarząd Województwa Małopolskiego programu, młodzież na terenie województwa małopolskiego zrealizowała 185 projektów, które swoim zakresem obejmowały m.in. pomoc w integracji z dziećmi niepełnosprawnymi i chorymi, pomoc osobom starszym, a także wspieranie akcji charytatywnych.

Cieszymy się, że mieliśmy zaszczyt naszym spektaklem przyczynić się do wsparcia i popularyzacji zwycięskiego projektu.Mieć wyobraźnię miłosierdzia, to małopolski projekt przygotowujący uczniów i nauczycieli z gimnazjów do niesienia pomocy potrzebującym.

Projekt jest odpowiedzią na przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II apelującego, byśmy „dawali świadectwo miłosierdzia” i nieśli pomoc ludziom potrzebującym. Stanowi on kontynuację, zainicjowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego i rozpoczętego w ubiegłym roku, długofalowego projektu wychowawczego, mającego na celu rozbudzenie w młodzieży zainteresowania postacią Małopolanina wszech czasów i jego nauką, a co za tym idzie, zaszczepienia i utrwalenia tych wartości wychowawczych, które wynikają z nauczania i pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Pierwszą inicjatywą było zorganizowanie konkursu dla nauczycieli wszystkich typów szkół na scenariusze lekcji wychowawczych „Jan Paweł II autorytet w wychowaniu do wartości”, drugą - Małopolski Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Moje spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II” – Teatralia, Muzykalia.

Projekt Mieć wyobraźnię miłosierdzia realizowany jest jako działanie skierowane do uczniów gimnazjów, które ma przyczynić się do pobudzania podejmowania inicjatyw wychowawczych w szkołach. Ma on promować wśród młodzieży wartości uniwersalne, a także umożliwiać wykorzystanie dobrych praktyk wypracowanych przez biorących udział w realizacji projektu. Projekt ma również służyć podkreśleniu szczególnej roli wolontariuszy i utworzeniu w szkołach województwa małopolskiego podstaw trwałego wolontariatu.

Założeniem projektu Mieć wyobraźnię miłosierdzia jest przygotowanie przez uczniów pod kierunkiem i z pomocą nauczyciela szkolnych projektów. Głównym celem projektów tworzonych, a następnie realizowanych przez młodzież, jest udzielenie pomocy osobom potrzebującym na miarę możliwości uczniów.

Więcej na temat projektu tutaj >